Affordable Access

Occupational therapists' experiences of supporting students with neuropsychiatric disabilities in elementary school

Authors
  • Holmquist, Linda
  • Lundberg Burvall, Ninni
Publication Date
Jan 01, 2019
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Unknown
External links

Abstract

Syfte: Studiens syfte var att undersöka arbetsterapeuters erfarenheter av att stödja elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i grundskolan. Metod: Vid datainsamlingen genomfördes semistrukturerade intervjuer via telefonsamtal eller videosamtal med fem arbetsterapeuter som hade erfarenhet av att stödja elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i grundskolan.  Resultat: Av resultatet framkom arbetsterapeuternas erfarenheter i form av kategorierna: Elevernas svårigheter och utmaningar i skolan, fokus på eleven i skolan, kontextuella förutsättningar, samverkan med pedagoger, bedömning av elevers funktioner och skolans miljö, åtgärder för ökad delaktighet och aktivitetsbalans. Slutsats: Studien visade att arbetsterapeuterna uppfyller en viktig roll i grundskolan för att stödja elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, då de uppmärksammar de utmaningar som kan uppstå för eleverna och vilka specifika behov elever har utifrån deras svårigheter. Det möjliggör för eleven att få förutsättningar för en fungerande skolgång.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times