Affordable Access

Oblike in funkcije pesniške samorefleksije na primeru poezije Barbare Korun

Authors
  • Eniko, Mateja
Publication Date
Apr 13, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Pesniška samorefleksija predstavlja obravnavo vprašanj, povezanih s pesniško umetnostjo, v poeziji. Prispevek opredeli oblike in pomensko-estetske funkcije pesniške samorefleksije. Interpretativna analiza poezije Barbare Korun potrdi, da se pesniška samorefleksija odvija tako prek avtotematizacije kot tudi drugih literarnih strategij. Funkcija pesniške samorefleksije v obravnavanih pesmih je umeščanje pesniške vloge v literarno tradicijo in družbo ter refleksija jezika in procesa pisanja.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times