Affordable Access

Objektivní a subjektivní hodnocení proslunění a denního osvětlení v bytovém domu / Objective and subjective evaluation of insolation and daylight in a residential building

Authors
  • liberská, martina
Publication Date
Jun 25, 2019
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Bakalářská práce se zabývá zkoumáním proslunění a denního osvětlení. V dané problematice jsou uvedeny parametry, které mají vliv na výpočet a hodnocení obou zkoumaných veličin, a výčet legislativních požadavků. V práci je provedena aplikace poznatků do praktického hodnocení proslunění a denního osvětlení ve vybraném bytovém domu. Výsledky výpočtu jsou porovnány se subjektivním hodnocením obyvatel objektu. / This bachelor´s thesis focuses on insolation and daylighting of buildings. The work covers parameters which affect calculation and evaluation of both observed values and an overview of legislative requirements. The thesis includes also implementation of data into a practical evaluation of insolation and daylighting in a selected residential building. Results of calculation are compared with subjective feelings of the residents.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times