Affordable Access

O preživljanju časa v sodobni družbi skozi animirani film

Authors
  • Cebe Podržaj, Liza
Publication Date
May 25, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V diplomski nalogi predstavljam vprašanje preživljanja prostega časa skozi različne teoretične vidike ter s pomočjo zgodbe, ustvarjene v tehniki animiranega filma. Diplomska naloga je sestavljena iz kratkega animiranega filma z naslovom Čas ter teoretičnega dela, ki je sestavljen iz dveh delov. V teoretičnem delu se z družbenega vidika (psihološkega, sociološkega in filozofskega) dotaknem vprašanja časa in preživljanja prostega časa ter ju postavim v širši okvir. S pomočjo različnih avtorjev opišem družbo, v kateri živimo danes in se sprašujem o kvantiteti in kvaliteti časa, ki ga preživimo. Čas razdelim na dva dela, in sicer na delo ter prosti čas, s pomočjo teorije pa skušam razumeti, komu oz. čemu namenjamo čas. Pri razumevanju preživljanja časa se oprem tudi na teorijo Karla Marxa, v kateri igra delo osrednjo vlogo. Prav tako opišem, kaj se je s prostim časom dogajalo skozi zgodovino ter poudarim vpliv tehnologije v današnji družbi. Govorim tudi o položaju otrok in mladih danes. Drugi del teoretičnega dela pa se nanaša na poglavja o animaciji in animiranem filmu. Tu govorim o vrstah animiranja, o tehnikah animacije, osredotočim se predvsem na stop-motion animacijo ter govorim o zametkih in zgodovini animacije. Izpostavim pomen in vlogo animacije in animiranja pri vzgojno-izobraževalnem delu ter povem, kakšno vlogo imajo pri tem otroci in mladi. V raziskovalnem delu diplomske naloge opišem proces izdelave animiranega filma, nalogo pa zaključim z lastno refleksijo o izdelavi animiranega filma ter o vsebini teoretičnega dela. Čas je družbeno pogojen pojem, ki je abstrakten tako za otroke kot tudi za odrasle ter zajema veliko različnih perspektiv, ki so med seboj močno povezane. Zato je pomembno, da se o času sprašujemo in o njem razmišljamo, kajti ravno razmišljanje nam odpira oči. Sploh danes je čas zelo dragocen, zato je kvaliteta časa in stvari, ki jih počnemo, še toliko pomembnejša. Z animacijo oživimo določen predmet, podobo, risbo ter jim damo nek drug pomen in ustvarimo neko novo zgodbo. Z animiranim filmom pa lahko dobro povežemo umetnost, praktično znanje ter določeno družbeno vsebino. S pomočjo kratkega animiranega filma se lahko poglobimo v družben problem, ki nam z raziskovanjem postavlja nova in nova vprašanja, naša naloga pa je, da iščemo odgovore. Animacija in animirani film igrata v vzgojno-izobraževalnem delu velik pomen, tako s praktičnega kot z izobraževalnega vidika. Z zadnjega se preko vsebine filma z otroki ter mladimi pogovarjamo, iščemo skupne rešitve, izražamo mnenja, izpostavljamo kritično mišljenje, otroci pa s tem postajajo samozavestnejši. Film predstavlja idealno sredstvo za učenje vrednot, predstavlja pa tudi umetniško zvrst, s pomočjo katere lahko otrok začne graditi na pozitivnem odnosu do drugih umetniških zvrsti. S praktičnega vidika pa otroci ter mladi skozi ustvarjanje animacij razvijajo ustvarjalne sposobnosti, čut za estetiko, krepi se njihovo sodelovanje, komunikacija ter iskanje skupnega cilja. Najpomembnejše pa je zadovoljstvo, ki ga posameznik občuti ob končanem animiranem filmu. Ustvarjalnost, ki igra osrednjo vlogo v procesu izdelave filma, saj te žene h končnemu produktu, je pri tem ključna, zato bi ustvarjalni proces, torej izdelavo animiranega filma, prilagodili tudi za vrtec. Pomembna pa ne bi bila samo izdelava, ampak tudi predstavitev animiranega filma drugim, s čimer bi se navdušenje nad to umetniško zvrstjo nadaljevalo.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times