Affordable Access

Nyexaminerade fartygsingenjörer : Vilken kompetens har de? / Newly graduated marine engineers : How competent are they?

Authors
  • Larsson, Daniel
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Arbetet som ny fartygsingenjör kan vara stressigt och krävande på flera sätt och för att kunna utföra arbetet på ett korrekt sätt behövs rätt kompetens. Syftet med studien är att få en insikt i om nyexaminerade sjöingenjörer har tillräckligt med kompetens för att utföra arbetsuppgifterna som andre fartygsingenjör och på vilka sätt kompetensen införskaffats. För att ta reda på det intervjuades fem fartygsingenjörer. Resultatet visar att kunskaper som är en del av den slutgiltiga kompetensen kommer ifrån flera olika sammanhang både före och under utbildningen på sjöingenjörsprogrammet samt att de intervjuade fartygsingenjörerna känner sig kompetenta nog att klara av jobbet som andre fartygsingenjör. / The work as a new marine engineer can be stressful and demanding in several ways and in order to be able to carry out the work correctly, the right skills are needed. The purpose of the study is to gain an insight into whether newly graduated marine engineers have enough competence to perform the duties of Second engineer and in what ways the skills have been acquired.  To find out, five marine engineers were interviewed. The results show that pieces of knowledge that are part of the final competence comes from several different contexts both before and during the education at the marine engineering program and that the interviewed engineers feel competent enough to handle the job as second marine engineer.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times