Affordable Access

Nutriënten Waterproof : Nitraatnorm op zand verdraagt geen intensieve landbouw

Authors
  • de Haan, J.J.
  • van Geel, W.C.A.
  • Verstegen, H.A.G.
  • Hendriks-Goossens, V.J.C.
  • Zwart, K.B.
Publication Date
Jan 01, 2010
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Van 2005 tot en met 2008 zijn twee bedrijfssystemen getest op proefbedrijf Vredepeel. Door handhaving of verbetering van de bodemkwaliteit blijft het productievermogen van de bodem intact en is de benutting van nutriënten wellicht hoger. Met een integrale aanpak zijn bodemkwaliteit en ‑gezondheid, vruchtwisseling en bemesting beter op elkaar af te stemmen en kunnen mogelijk rendabele productiesystemen worden ontworpen die voldoen aan de milieucriteria. Ook het goed inspelen op stikstofmineralisatie c.q. benutten van alle stikstof uit andere bronnen dan meststoffen hoort daarbij.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times