Affordable Access

Numerická MKP implementace creepového modelu pro popis primární a sekundární fáze tečení kovových materiálů / Finite element implementation of creep model for the description of primary and secondary creep stages in metals

Authors
  • kliment, vojtěch
Publication Date
Aug 27, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Diplomová práce se zabývá problematikou tečení materiálu (creepu). Originální Klocův creepový model byl implementován do stávajícího software PMD. Verifikace MKP implementace modelu byla provedena na základě srovnání s predikcí analytického modelu pro případ jednoosého tahu. Validace MKP implementace modelu byla provedena na dostupných experimentálních výsledcích pro krut tyčí čtvercového průřezu. Pro oba druhy namáhání bylo zkoumáno creepové chování při rychlých změnách vnějšího napětí. / This diploma thesis deals with the phenomenon of creep. The original Kloc creep model was implemented in the existing PMD software. The verification of the FEM model implementation was based on a comparison with the prediction of the analytical model for uniaxial tension. The validation of the FEM model implementation was carried out using experimental results for the torsion of square bars. For both types of stress, the creep behavior was investigated at rapid changes of applied stress.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times