Affordable Access

Nukleonski razpadi v nevidno snov

Authors
  • Susič, David
Publication Date
Sep 11, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Osnovne delce in njihove medsebojne interakcije opisuje teorija, znana kot standardni model. Kljub njegovim izjemno dobrim ujemanjem z ogromno količino eksperimentalnih podatkov standardni model med drugim ne zna pojasniti mas nevtrinov, barionske asimetrije ter izvira temne snovi. Omenjene pomanjkljivosti standardnega modela je mogoče razložiti znotraj okvirjev teorij velikega poenotenja, ki so od standardnega modela bolj fundamentalne, hkrati pa upoštevajo številne njegove principe. Teorije velikega poenotenja kot kandidata delca temne snovi navajajo nevidni desnoročni fermion, ki ga interpretiramo kot desnoročni nevtrino, delec, ki ga standardni model ne dovoljuje. Interakcije tega delca s kvarki posreduje hipotetični barvni skalar, imenovan leptokvark, sklopitve s tem skalarjem pa so zaradi njegove visoke mase zadušene. V tem delu so obravnavani hipotetični razpadi protona in nevtrona, inducirani s strani barvnih skalarjev. Poseben poudarek je na iskanju takih razpadov nevtrona v delec temne snovi, ki obenem prepovedujejo destabilizacijo protona, ter na odkrivanju nevtronskega razpadnega kanala, ki pojasnjuje anomalijo nevtronskega življenjskega časa. Rezultati, pridobljeni v tej nalogi, služijo kot izhodišče za nadaljnje teoretiče in eksperimentale raziskave nukleonskih razpadov ter iskanje nevidnih delcev, ki tvorijo temno snov.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times