Affordable Access

Nota over de bodemdaling

Authors
  • Scharp, J.C. (author)
Publication Date
May 01, 1944
Source
HAL-INRIA
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Hoofddocument: "Nota_over_de_bodemdaling_door_J.C._Scharp.pdf" Voor bijlagen zie: "Nota_over_de_bodemdaling_bijlagen.pdf" Hoofdstuk 1 Bij het vraagstuk der bodemdaling of bodemrijzing is het in de eerste plaats de vraag, of hierbij sprake is van een werkelijke daling of rijzing van den bodem ten opzichte van een vaste stand van het zeeniveau, dan wel een rijzing of daling van dit zeeniveau ten opzichte van een wat hoogteligging betreft onverandelijke bodem. Of wel doen beide soorten van bewegingen zich voor? Als eindresultaat mag speciaal op grond van de peilschaalwaarnemingen gesteld worden, dat voor den duur der onderzochte periode een stijging van den zeespiegel ten opzichte van het land waarschijnlijk is, met het oog op het overeenkomstig beeld, dat alle peilschalen vertonen, en de relatief vrij groote gelijkmatigheid in de bedragen bij de verschillende peilschalen gevonden. In het algemene beelde, dat bijlage 1 geeft, komen gelijktijdig tot uiting de eigenlijke verandering van het zeeniveau, eventuele werkingen van geologische aard in den bodem, zakkingen en klink, fouten in verkenmerken, fouten en verstellingen van peilschalen enz.; al deze oorzaken doen, bij de ene peilschaal in meerdere, bij de andere in mindere mate hun invloed gelden; de verschillen bij de onderscheiden peilschalen kunnen daardoor een verklaring vinden. Als gemiddelde voor de daling is te stellen een bedrag van 15 cm, gerekend over een periode van een eeuw. Op grond van de betrekkelijk korte perioden, waarover de waarnemingen strekken, is het uit den aard der zaak niet verantwoord aan te nemen, dat het genoemde bedrag voor de daling ook voor perioden van vele eeuwen zoude gelden. Hoofdstuk 2 De grafiek voor Amsterdam past zeer goed in het beeld, dat de overige peilschalen geven. Het bedrag van de daling per eeuw is gering. Met zekerheid valt echter uit de Amsterdamsche waarnemingen geen conclusie te trekken. Zolang zich omtrent de verschilpunten in het 0-puntsfout in het Waterkantoor geen nieuw gezichtspunt voordoet, heeft het geen zin de reeksen waarnemingen over de jaren, die vroeger niet bewerkt zijn, thans onder handen te nemen.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times