Affordable Access

Normering van de belastingsituatie droogte

Authors
  • Oostindie, K. (author)
  • Wesseling, J.G. (author)
  • Ritsema, C.J. (author)
Publication Date
Jun 08, 2011
Source
TU Delft Repository
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

In deze studie is onderzocht of een normering voor de belastingsituatie droogte kan worden opgesteld, uit het oogpunt van de verdroging van een veenkade en rekening houdend met het waterafstotend gedrag van veen. Ook is onderzocht of op basis van genormeerde droogteperioden een aanzet kan worden gegeven voor de schematisering van de freatische lijn gedurende de verschillende normsituaties. De normering geeft waterkeringbeheerders meer houvast voor de benodigde waakzaamheid tijdens droogte. Evenals de belastingsituatie hoogwater kent ook de belastingsituatie droogte een zekere overschrijdingsfrequentie. Een periode van droogte met een herhalingstijd van 1/10 jaar kent een aanzienlijk kleiner (doorlopend) potentieel neerslagtekort dan een droogte met een herhalingstijd van 1/100 jaar. De huidige schematisering van de situatie droogte is niet normafhankelijk, evenals de uitwerking van de toetssporen. Dit houdt in dat kaden met een veiligheidsnorm van zowel 1/10 als bijvoorbeeld 1/300 jaar een gelijke schematisering en beoordelingswijze kennen. Deze aanpak is mogelijk conservatief voor kaden met een lage veiligheidsnorm, en tegelijkertijd wellicht te optimistisch voor kaden met een hoge norm. Alterra heeft een normering van de situatie droogte uitgewerkt. Een complicerende factor bij droogte is dat de meteorologische droogte wat anders is dan de verdroging van een kade. Het verschil zit ‘m in het waterafstotend gedrag van veen, waardoor een opeenvolging van droge en natte perioden meteorologisch weliswaar niet duidt op een extreme droogte, maar wel tot verdroging van een kade kan leiden (indien gedurende de eerste droge periode het veen waterafstotend is geworden). De onderzoekers hebben vastgesteld dat de situatie droogte meteorologisch genormeerd kan worden (incl. indicator), maar de berekeningen naar de mate van verdroging van een kade (daling grondwaterstand en de correlatie met de meteorologische droogte) zijn nog onvoldoende voltooid. Een suggestie voor de normafhankelijke schematisering van de waterspanningen konden de onderzoekers nog niet doen. Zodoende kan op dit moment nog niet worden vastgesteld of bijv. een 1/10 of 1/30 per jaar droogte voldoende verdroging van een kade kan veroorzaken zodanig dat beschouwing van de stabiliteit nodig is.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times