Affordable Access

Nivågrupper i matematik? : Synpunkter från lärare som undervisar i årskurs 7-9

Authors
  • Wärnlund, Marielle
Publication Date
Jan 01, 2008
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Arbetets syfte är att undersöka vilka synpunkter matematiklärare i årskurs 7-9 har på nivågrupper som undervisningsform. Detta för att försöka klargöra varför vissa skolor/lärare väljer att undervisa i nivågrupper och andra inte. Det finns både forskning som stödjer och som inte stödjer valet av nivågrupper. En av anledningarna till den oenighet som råder är att frågan om nivågruppering har både en pedagogisk och en ideologisk aspekt. Uppsatsen inleds med en bakgrund bestående av en kort historik, styrdokument och en sammanställning av forskning kring nivågrupper i matematik. Därefter presenteras en enkätundersökning som riktar sig till matematiklärare i årskurs 7-9. Undersökningen behandlar dels organisatoriska frågor kring nivågrupper, dels åsiktsfrågor om vilka elever som främjas genom valet av undervisningsform. Resultaten från undersökningen visar att organisationen kring nivågrupper är ganska styrd av läraren, där byte mellan grupperna är möjliga men problematiska för både lärare och elever. Lärare som undervisar i nivågrupper anser att nivågrupper främjar både högpresterande och lågpresterande elever. Lärare som undervisar i heterogena klasser menar däremot att nivågrupper främst främjar högpresterande elever.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times