Affordable Access

Nieuwe verdienmodellen voor de Innovatie en Demonstratie Centra

Authors
  • Ruijs, M.N.A.
Publication Date
Jan 01, 2016
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

In het project Kennis en Innovatie IDC Westland-Oostland is door Wageningen UR Glastuinbouw nagegaan welke alternatieve verdienmodellen er zijn voor de Innovatie en Demonstratie Centra (IDC) om minder afhankelijk te kunnen zijn van overheidssteun. Er zijn verschillende verdienmodellen, additionele activiteiten en governance zaken in kaart gebracht, welke het continuïteitsperspectief van een IDC kunnen vergroten. Desondanks zijn vertegenwoordigers van de IDC’s en Greenport Westland-Oostland van mening dat enige overheidsfinanciering wenselijk blijft voor kennisuitwisseling en -verspreiding. De IDC’s wordt aanbevolen om de waarde van de verdienmodellen voor haar situatie nader te onderzoeken. De mate waarin verdienmodellen succesvol kunnen zijn, kan per IDC verschillen afhankelijk van opzet (thematisch/ sectoraal), rangorde in kernactiviteiten en aansluiting bij de agenda van de private sector.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times