Affordable Access

Access to the full text

Neuropsychologische profielen van kinderen met een autismespectrumstoornis in relatie tot hun intelligentie

Authors
  • Rommelse, Nanda1, 2
  • Langerak, Ilse2
  • van der Meer, Jolanda3
  • de Bruijn, Yvette4
  • Oerlemans, Anoek5
  • 1 Radboudumc, Nijmegen, Nederland , Nijmegen (Netherlands)
  • 2 Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Nijmegen, Nederland , Nijmegen (Netherlands)
  • 3 De Bascule, Academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, Amsterdam, Nederland , Amsterdam (Netherlands)
  • 4 Donders Instituut voor Brein, Cognitie en Gedrag, Nijmegen, Nederland , Nijmegen (Netherlands)
  • 5 Universitair Centrum Psychiatrie, UMCG, Groningen, Nederland , Groningen (Netherlands)
Type
Published Article
Journal
Kind en adolescent
Publisher
Bohn Stafleu van Loghum
Publication Date
Feb 01, 2020
Volume
41
Issue
1
Pages
98–121
Identifiers
DOI: 10.1007/s12453-019-00226-3
Source
Springer Nature
Keywords
License
Yellow

Abstract

AchtergrondHet intelligentieniveau van kinderen en adolescenten met een autismespectrumstoornis (ASS) kan binnen deze groep enorm variëren. Het doel van de studie was het onderzoeken van de absolute en relatieve ernst van de neuropsychologische problemen van kinderen en adolescenten met ASS afhankelijk van hun IQ.MethodeIn totaal namen 274 kinderen deel (M leeftijd = 12,1, 68,6 % jongens): 30 kinderen met ASS en 22 zonder ASS met een benedengemiddeld IQ (IQ < 85), 57 kinderen met ASS en 54 zonder ASS met een gemiddeld IQ (85 < IQ < 115) en 41 kinderen met ASS en 70 zonder ASS met een bovengemiddeld IQ (IQ > 115). De groepen werden gematcht op leeftijd, geslacht, Totaal IQ, Verbaal IQ (VIQ), Performaal IQ (PIQ) en VIQ-PIQ-discrepantie. Snelheid en accuratesse van sociale cognitie, executieve functies, visuele patroonherkenning en basale informatieverwerkingssnelheid werden per domein en als samengestelde score onderzocht.ResultatenDe geaggregeerde neuropsychologische score gaf een trend-significante interactie tussen IQ en ASS te zien (significant wanneer de gemiddeld intelligente groep geëxcludeerd werd). In absolute termen presteerden de kinderen met een benedengemiddelde intelligentie het zwakst (ongeacht ASS-diagnose). Echter, relatief hadden de kinderen met een bovengemiddelde intelligentie en ASS de grootste neuropsychologische problemen (vooral in de domeinen sociale cognitie, visuele patroonherkenning en verbaal werkgeheugen), omdat deze groep het sterkst afweek van de op IQ gematchte controlegroep zonder ASS (p < 0,001), terwijl dit niet het geval was voor de kinderen met een benedengemiddelde intelligentie en ASS (p = 0,57).ConclusieIn relatieve termen lijken de neuropsychologische problemen van bovengemiddeld intelligente kinderen met ASS ernstiger dan die van benedengemiddeld intelligente kinderen met ASS. Ondanks dat er sprake is van een beschermend effect vanuit een hogere IQ-score, laten bovengemiddeld intelligente kinderen met ASS neuropsychologische problemen zien die speciale aandacht verdienen in de diagnostiek en behandeling van deze groep. De bevindingen suggereren dat intelligentie als moderator fungeert in het neuropsychologische profiel van ASS, waarbij er relatief verschillende neuropsychologische processen een rol spelen bij beneden- versus bovengemiddeld intelligente kinderen met ASS.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times