Affordable Access

Neinvazivní metody stabilizace a zpevňování konstrukcí historických a památkově chráněných objektů pomocí nanotechnologie / Non-invasive methods of stabilization and consolidation of the structures of historical and protected buildings by using nanotechnology

Authors
  • fialová, markéta
Publication Date
Jun 23, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Práce se zabývá rozsáhlou analýzou současného stavu poznání užití nanomateriálů v památkové péči při obnově, stabilizaci, konzervaci a restaurování historických materiálů, prezentuje dílčí experimentální výsledky (laboratorní a in-situ) použití vybraných nanosystémů aplikovaných na povrchy historických materiálů. / The work deals with an extensive analysis of the current state of knowledge of the use of nanomaterials in cultural heritage preservation, stabilization, conservation and restoration of historical materials. It presents a partial experimental results (laboratory and in-situ) using selected nanosystems applied on the surfaces of historical materials.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times