Affordable Access

Nedbrytningsmekanismer hos trä : fotokemisk nedbrytning

Authors
  • Sandberg, Dick
Publication Date
Jan 01, 1995
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

En litteraturstudie över fotokemisk nedbrytning av trä har genomförts. Såväl nedbrytningen av de enskilda beståndsdelarna i träet, det vill säga cellulosa, hemicellulosa, lignin och en flertalextraktivämnen, som av den makroskopiska träsubstansen, har behandlats. Till skillnad från många av de litteraturstudier som tidigare har utförts inom detta område, har tonvikten inte lagts på de kemiska reaktionerna som sker då trä exponeras för elektromagnetisk strålning, utan mer på själva träets nedbrytning på makroskopisk nivå. Skillnader i nedbrytningsmönster mellan virke med stående respektive liggande årsringar har också belysts

Report this publication

Statistics

Seen <100 times