Affordable Access

Navezanost, problematična raba socialnih omrežij in občutek osamljenosti pri otrocih

Authors
  • Kostanjšek, Urška
Publication Date
Jul 14, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V magistrskem delu so obravnavane, raziskane in podrobneje predstavljene teme: navezanost, možgani, mladostništvo, družbena omrežja, zasvojenost in osamljenost. V teoretičnem delu je predstavljena navezanost, opisan je razvoj navezanosti in razložena je tehnika tuje situacije, predstavljeni so modeli navezanosti in kasnejši razvoj navezanosti v mladostništvu. V nadaljevanju so podrobneje predstavljeni človeški možgani in potek njihovega razvoja. Avtorica nadaljuje s temo mladostništva – podrobneje so opisane razvojne naloge v obdobju mladostništva in kako se oblikujejo odnosi z družino, vrstniki in drugimi odraslimi. Nadalje je podana opredelitev spletnih družbenih omrežij, njihov zgodovinski pregled in podrobnejša opredelitev pozitivnega in negativnega vpliva teh omrežij na življenje ljudi. Nato smo podrobneje opisali, kateri so dejavniki tveganja in katere so temeljne značilnosti zasvojenosti. Podrobneje je predstavljena nekemična ali vedenjska zasvojenost, le to pa smo povezali s spletnimi omrežji. Na koncu teoretičnega dela je predstavljen še občutek osamljenosti, podrobneje v povezavi s pretirano rabo družbenih omrežij. V teoretičnem delu smo vsako izmed podanih spremenljivk podrobneje raziskali v strokovni literaturi, v empiričnem delu pa smo raziskali, kaj lahko ugotovimo na populaciji slovenskih osnovnošolcev. V raziskavo je bilo vključenih 273 učencev zadnjega triletja, od tega je bilo 93 učencev in 144 učenk. 7. razred je obiskovalo 55 učencev, 84 učencev je obiskovalo 8. razred in 98 učencev 9. razred. Poslužili smo se treh vprašalnikov / za merjenje navezanosti smo uporabili Vprašalnik navezanosti na starše in vrstnike (IPPA), osamljenost smo merili z Lestvico osamljenosti otrok (CLS), z Lestvico motenj v socialnih medijih (SMDS) pa smo ugotavljali zasvojenost s spletnimi družbenimi omrežji pri mladostnikih. Rezultati raziskave so ovrgli prvo hipotezo, da mladostnice poročajo o višji stopnji navezanosti na starše in vrstnike v primerjavi z mladostniki. Prav tako so rezultati ovrgli drugo hipotezo, da mladostnice pogosteje poročajo o občutkih osamljenosti v primerjavi z mladostniki. Raziskava je ovrgla hipotezo, da mladostniki poročajo o pogostejši problematični rabi družbenih omrežij kot mladostnice. Naša raziskava je potrdila, da obstaja negativna povezanost med navezanostjo in občutkom osamljenosti pri mladostnikih in mladostnicah. Prav tako je ovržena hipoteza, ki navaja negativno povezanost med navezanostjo na starše in problematično rabo spletnih družbenih omrežij pri mladostnikih in mladostnicah. Rezultati raziskave ovržejo tudi zadnjo hipotezo, ki trdi, da obstaja pozitivna povezanost med občutki osamljenosti in problematično rabo družbenih omrežij, saj je povezanost šibka.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times