Affordable Access

Natuurverkenning 2050 – Scenario Natuurinclusief

Authors
 • Breman, Bas
 • Nieuwenhuizen, Wim
 • Dirkx, Joep
 • Pouwels, Rogier
 • de Knegt, Bart
 • de Wit, Esther
 • Roelofsen, Hans
 • van Hinsberg, Arjen
 • van Egmond, Petra
 • Maas, Gilbert
 • van Aar, Mies
 • Veraart, Jeroen
 • Snep, Robbert
 • van Delft, Bas
 • Mensing, Victor
 • Hellegering, Yvonne
 • de Blois, Filip
 • Woltjer, Inez
 • Heidema, Nanny
 • Lof, Marjolein
 • And 7 more
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Met een natuurinclusieve inrichting van Nederland kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het realiseren van actuele maatschappelijke opgaven. Dat blijkt uit de analyse van het scenario Natuurinclusief, één van de drie scenario’s uit de Natuurverkenning 2050. In dit scenario is er sprake van toename van het aanbod van meerdere ecosysteemdiensten. Deze diensten zijn van belang voor het realiseren van actuele maatschappelijke opgaven op het gebied van onder andere klimaat, biodiversiteit, waterkwaliteit, en de kwaliteit van de leefomgeving. Het is de eerste keer in Nederland dat de effecten van een natuurinclusief toekomstbeeld op deze manier zijn gekwantificeerd. Ook bij een verregaand natuurinclusieve inrichting van Nederland blijft er nog wel sprake van restopgaven. Naast natuurinclusieve maatregelen zijn ook aanvullende maatregelen nodig om de maatschappelijke opgaven volledig het hoofd te bieden. Ook vraagt een natuurinclusieve inrichting van Nederland om grote veranderingen, zowel ruimtelijk, als qua verdienmodellen en gedragsverandering.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times