Affordable Access

Nationell plan : För fördelning av statliga bidrag för efterbehandling

Publication Date
Jan 01, 2016
Source
DiVA - Academic Archive On-line
License
Unknown
External links

Abstract

Det statliga bidraget för sanering och efterbehandling av förorenade områden är till för insatser där det inte finns någon ansvarig som kan betala hela eller delar av insatsen. Naturvårdsverket fördelar medlen och har tagit fram en nationell plan för fördelningen. Planen är ett verktyg för att se till att efterbehandlingsåtgärder kommer till stånd vid de mest prioriterade förorenade områdena. Bidragen ska gå dit de gör mest miljönytta men från och med 2016 ska även en del av bidraget användas för sanering inför bostadsbyggande. Samtidigt ska åtgärdstakten öka och teknikutveckling ske. Till nationella planen hör en fördelningsplan som visar hur Naturvårdsverket fördelar anslaget på årsbasis. Därtill finns en arbetsplan för att redovisa det arbete som pågår, pågående åtgärdsprojekt och ge översikt över samtliga ansökningar som naturvårdsverket arbetar med. De finns på www.naturvardsverket.se/nationell-plan-efterbehandling Arbetet är en viktig del för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljön, men även sex andra miljömål.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times