Affordable Access

Nationale parken: naar meer omgevingsgericht werken : opmaat voor een kwaliteitsslag

Authors
  • Pleijte, M.
  • van Wijk, M.N.
  • Gerritsen, A.L.
Publication Date
Jan 01, 2008
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Nationale parken staan bekend als de mooiste en waardevolste natuurgebieden in de wereld. In Nederland liggen 20 nationale parken met een gezamenlijke oppervlakte van ongeveer honderdduizend hectare. De nationale parken vervullen een belangrijke functie voor natuur, recreatie, voorlichting & educatie en onderzoek.. Het ministerie van LNV heeft in 2005 aan Alterra Wageningen-UR gevraagd om de situatie in de afzonderlijke Nationale Parken vast te stellen en om de resultaten onderling vergelijkbaar te maken, zodat parken van zichzelf en van elkaar kunnen leren. Hiertoe zijn de Nationale Parken getoetst aan de doelstellingen van het landelijk beleid en de doelstellingen van de Nationale Parken zelf. De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat het landelijk beleid voor Nationale Parken gebaseerd is op het beleid van het ministerie van LNV zoals dit 25 jaar geleden vorm kreeg. Het beleid voor de Nationale Parken is in de afgelopen 25 jaar nauwelijks geactualiseerd. Dit onderzoek geeft aan dat actualisatie van dit beleid wenselijk is. Met het herformuleren van de doelen, het heroverwegen van benodigde budgetten en het aanpassen van de overlegstructuur zijn de parken beter voorbereid op de toekomst.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times