Affordable Access

Nástroj pro zadávání, testování a automatické vyhodnocování příkladu pro funkční závislosti, klíče univerzálního schématu relace, algoritmu dekompozice a syntézy

Authors
Publication Date
Source
[email protected]ŠB-TUO
License
Unknown
External links

Abstract

Neuvedeno

Statistics

Seen <100 times