Affordable Access

Naravne množične nesreče in vloga medicinske sestre

Authors
  • Pihler, Barbara
Publication Date
Oct 03, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Uvod: Množična nesreča je nenaden in nepričakovan dogodek z velikim številom poškodovanih, ki ga ni mogoče obvladati z rednimi oziroma razpoložljivimi viri. Med naravne množične nesreče sodijo potres, požar, poplave, cunami, tornado hurikani, plazovi, izbruhi vulkanov. Namen: Opredeliti naravne množične nesreče in vlogo medicinske sestre pri le-teh, ugotoviti ključne razlike med naravnimi množičnimi nesrečami glede na način ukrepanja ter podrobneje predstaviti naravne množične nesreče, ki so aktualne v našem prostoru. Cilji: Opisati ukrepanje v predbolnišničnem okolju v primeru množičnih nesreč s poudarkom na triaži in transportu, opisati ukrepanje v bolnišničnem okolju v primeru naravnih množičnih nesreč ter opisati vlogo medicinske sestre pri naravnih množičnih nesrečah. Metode dela: Uporabljena je bila deskriptivna metoda dela s pregledom domače in tuje literature in z analizo strokovne literature. Literaturo smo iskali v bazah podatkov ScienceDirekt, PubMed, Medline in Chinal, ter na portalu DiKul. Pri iskanju je bilo uporabljenih 10 ključnih besed: množična neseča/mass disaster, potres/earthquake, plazovi/landslides, izbruhi vulkanov/volcanic eruptions, poplave/floods, tsunami/tsunami, požar/fire, zdravstvena nega/nursing care, medicinska sestra/nurse. Rezultati: Ukrepanje ob množičnih nesrečah se deli na predbolnišnično in bolnišnično ukrepanje. V predbolnišničnem okolju glavno vlogo prevzamejo službe nujne medicinske pomoči, ki na kraju nesreče opravljajo različne aktivnosti, kot so triaža, oskrba in transport ponesrečenih. Bolnišnice se na sprejem večjega števila poškodovancev pripravijo z aktivacijo načrta delovanja ob množičnih nesrečah, ki od njih zahteva, da svoje delo prilagodijo in reorganzirajo. Medicinske sestre delujejo na terenu kot del ekipe nujne medicinske pomoči, kot tudi v bolnišnici. Njihova glavna naloga je opazovanje in spremljanje poškodovancev ter ohranjanje njihovega življenja. Razprava in zaključek: Za boljše ukrepanje ob naravnih množičnih nesrečah bi bilo v našem prostoru potrebno nekoliko spremeniti načrt ukrepanja in ga morda prilagoditi glede na posamezno nesrečo, saj bi tako odgovorili na dvome in vprašanja, ki se pojavljajo, ko pride do različnih nesreč.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times