Affordable Access

Napovedovanje konceptov na podlagi toka dogodkov

Authors
  • NEMEC, ALEN
Publication Date
Sep 28, 2018
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Možnost napovedovanja prihodnjih dogodkov in njihovih posledic je privlačna ideja, a v praksi težko izvedljiva zaradi velikega števila možnih izidov. Ta diploma predstavlja poskus napovedovanja, ki temelji na predpostavki, da se vzorci iz preteklosti ponavljajo. Svetovne dogodke modeliramo kot skupine konceptov, na podlagi katerih jih gručimo v skupine povezanih dogodkov. Iz teh zgradimo podatkovno zbirko za namene napovedovanja, kjer vhodni atributi opisujejo koncepte, ki se pojavijo v posamezni gruči znotraj danega časovnega okna, ciljne oznake pa so koncepti, ki se pojavijo naslednji teden. Na podatkih ocenimo in primerjamo uspešnost različnih modelov za napovedovanje. Naši poskusi pokažejo, da takšno modeliranje povezav med koncepti prispeva koristne informacije za namene napovedovanja prihodnjih dogodkov.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times