Affordable Access

Najstniška nosečnost

Authors
  • Horjak, Irena
Publication Date
Sep 13, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Namen magistrske naloge je ugotoviti, kaj vpliva na najstniško nosečnost, kakšne so posledice in kateri so preventivni ukrepi za preprečevanje najstniške nosečnosti. V magistrski nalogi sem se osredotočila na različne vidike najstniške nosečnosti. V teoretičnem delu naloge sem ugotavljala, kakšen vpliv ima družbenoekonomski položaj na najstniško nosečnost in njene posledice, kot so na primer nezaposlenost, stigma in prekinitev šolanja. Izpostavila sem tudi nekaj dejavnikov, ki so relativnega pomena v smislu vpliva na najstniško nosečnost, in sicer kulturni normativi, vpliv staršev, vrstnikov, partnerjev in medijev na spolnost in romantična razmerja ter preventivni ukrepi za preprečevanje najstniške nosečnosti in dostopnost do abortusa v Evropi in Sloveniji. Intervjuvala sem osebe, ki so rodile v najstniških letih ter svetovalke. Izvedela sem, da ima družbenoekonomski položaj vpliv na pojavnost in stopnjo najstniške nosečnosti. Starši, vrstniki, partnerji in mediji pa le delno vplivajo na romantična razmerja in spolnost najstnikov. V Sloveniji imajo najstniki dober dostop do kontracepcije in abortusa.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times