Affordable Access

Najpotężniejsze korporacje współczesnego świata. Studia przypadków

Publication Date
2011
Source
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego (University of Lodz Repository)
Keywords
License
Unknown
External links

Abstract

Celem niniejszej pracy jest prezentacja ścieżek rozwoju dwudziestu najpotężniejszych korporacji transnarodowych oraz próba wskazania wspólnych dla badanych podmiotów elementów koncepcji rozwojowych, które można uznać za kluczowe dla zbudowanej pozycji rynkowej. Konstrukcja opracowania wynika z postawionego celu i nie stanowi tradycyjnego „proporcjonalnego” układu sekwencyjnego. Rozważania podzielono na trzy rozdziały, z których pierwszy stanowi wprowadzenie do problematyki korporacji transnarodowych, a ostatni swego rodzaju skomentowany aneks statystyczny. Fundamentalną częścią pracy jest najobszerniejszy rozdział drugi – studia przypadków (case studies) dla 20 korporacji transnarodowych sklasyfikowanych w Światowych Raportach Inwestycyjnych (WIR2009) na najwyższych pozycjach rankingu.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times