Affordable Access

Načrtovanje soseske po načelih osončenosti

Authors
  • Vogrinec, Mara
Publication Date
Jan 26, 2023
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Diplomska naloga obravnava temo uvajanja načel osončenosti v urbanistično načrtovanje s ciljem ustvarjanja bolj trajnostnih urbanih sosesk. S tem v mislih je bila nadgrajena sedanja metodologija za urbanistično načrtovanje z namenom vključevanja energije sonca in njenih koristnih učinkov za stavbe in njihovo neposredno okolje. Metodologija je bila uporabljena na študiji primera v Ljubljani. V diplomski nalogi so opisani modeli in pristopi, potrebni za uvajanje sončne energije ter so hkrati predstavljeni načini oblikovanja urbanih elementov in prostorov v ta namen. Izsledki raziskave in rezultati solarnih analiz študije primera kažejo na velik potencial uporabe sončne energije kot obnovljivega vira v urbanih območjih. Ugotovitve pričujoče naloge lahko ponudijo nekaj koristnih spoznanj načrtovalcem in arhitektom v fazi načrtovanja trajnostnih sosesk.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times