Affordable Access

När Östersjön skiljer oss åt. : Om likheter och skillnader i dödsannonsens uttryck i Dagens Nyheter och Hufvudstadsbladet.

Authors
  • Rogström, Lena
  • Norrby, Catrin
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med undersökningen är dels att undersöka språkbrukarnas uppfattningar om dödsannonsernas symbolbruk relaterat till respektive land, dels beskriva likheter och skillnader i faktiska dödsannonser publicerade i svenskspråkiga tidningar i de båda länderna. Vi har därför genomfört två delundersökningar. Den första är en enkätundersökning om svenskars respektive finländares uppfattningar om förekomsten av symboler i dödsannonser i två rikstäckande dagstidningar från Sverige (Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet) samt två finländska (Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet). Den andra är en multimodal analys av dödsannonser från Dagens Nyheter (DN) och Hufvudstadsbladet (HBL). Resultaten relateras till skiftande språkbruk mellan de båda länderna och diskuteras mot bakgrund av tidigare forskning om pluricentriska språk, dvs. språk som talas som officiellt eller nationellt språk i mer än ett land. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times