Affordable Access

Návrh zlepšení projektového managementu technologické přípravy výroby v podniku / Proposal for Improvement of Project Management of Technological Preparation of Production in Company

Authors
  • arnoldová, alena
Publication Date
Jun 13, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Predmetom tejto diplomovej práce je vytvorenie návrhu na zlepšenie projektového managementu technologickej prípravy výroby vo vybranom podniku. Práca je spracovaná v prostredí spoločnosti UNEX, a.s., ktorá sa špecializuje na zákazkovú výrobu v oblasti ťažkého strojárstva. Návrhom na zlepšenie predchádza analýza úseku TPV danej spoločnosti, ako aj projektu implementácie technického informačného systému MONACO. Pri konkrétnych návrhoch na zlepšenie je kladený dôraz na určitú formu prínosu pre spoločnosť. / The aim of the diploma thesis is to develop a proposal to improve the project management of technological preparation of production in a selected company. The diploma thesis is processed in the area of the company UNEX, a.s., which specializes in heavy engineering custom manufacturing. The proposal for improvement is preceded by an analysis of the TPV department as well as the project for the implementation of the MONACO technical information system. Specific proposals for improvement are completed with an emphasis on achieving some form of benefit for the company.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times