Affordable Access

Návrh uloženia podnikových dát v manažérskom informačnom systéme / Design of Company Data Storage for Management Information System

Authors
  • karas, maroš
Publication Date
Jun 11, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Diplomová práca sa zaoberá uložením podnikových dát v manažérskom informačnom systéme, ktorý bude zdieľaný viacerými podnikmi v cloudovom prostredí. Dané riešenie som vytvoril pomocou uloženia dát do jednej databázy a do zdieľaných databázových tabuliek jednotlivými podnikmi. Vytvorené riešenie zaisťuje bezpečnosť podnikových dát a zamedzuje prístup používateľom k cudzím podnikovým dátam. Riešenie takisto berie do úvahy premenlivosť podnikov a umožňuje tak presun podnikových dát medzi jednotlivými podnikmi pri akvizíciach a fúziach podnikov. Prínosom tejto práce je zlepšenie nasadzovania nových verzií manažérskeho informačného systému a možná škálovateľnosť systému pre vyšší počet podnikov, ktoré budú mať záujem o systém. / This master thesis deals with the storage of enterprise data in management information system that will be shared between several companies in a cloud environment. The solution is created by storing the enterprise data in one shared database and shared database tables between each companies. The solution provides security and confidentiality of stored enterprise data and forbids users from accessing foreign enterprise data. It also considers variability of companies and it enables transfer of enterprise data between two companies when it comes to acquisitions and company mergers. The benefit of this thesis is improvement in deploying new versions of management information system and possible scalability of the system for higher number of companies that will be interested in the system.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times