Affordable Access

Návrh učebního textu pro obor Strojírenství - téma měřidla a měření / Draft of a Textbook for Engineering Specialization - Topic Gauges and Measurement

Authors
  • ježek, jan
Publication Date
Jun 09, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Cílem bakalářské práce je vytvořit učební text pro výuku měřidel a měření pro obor Strojírenství. Bakalářská práce bude rozdělená na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se bude týkat oboru Strojírenství, současnými požadavky na absolventy ve strojírenském průmyslu, vhodnými výukovými metodami, tvorbou textu, cíli a pomůckami. Praktická část bude zaměřena na tvorbu učebních textů pro výuku měřidel a měření pro obor Strojírenství. / The aim of the bachelor thesis is to make a textbook for teaching Gauges and Measurement for Engineering specialization. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part contains information about Engineering specialization, current requirements for graduates in engineering, appropriate teaching methods, text creation, targets and tools. The practical part is focused on making a textbook for teaching Gauges and Measurement as a subject for Engineering specialization.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times