Affordable Access

Návrh procesu automatizování testů v rámci vývoje softwaru pro pojišťovnu / Designing a Software Test Automation Process for Insurance Company

Authors
  • pavelka, david
Publication Date
Jun 12, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato bakalářská práce předkládá návrh procesu řízení tvorby automatizovaných testů pro IT sekci pobočky nadnárodní pojišťovny. Vlastní návrh procesu automatizace testování je obohacen o rozhodovací schéma, které slouží jako opora při rozhodování o výhodnosti automatizace. Návrh vychází z relevantní teorie a z podrobné analýzy současné situace v IT, se zaměřením především na její testingové oddělení. Navržené schéma a procesy jsou graficky znázorněny pomocí diagramů odpovídající standardu BPMN. Práci uzavírají doporučení k implementaci vytvořeného procesu a pokyny pro práci s automatizovanými testy. / This bachelor’s thesis proposes the process of a software test automation for the IT section of an insurance company. The process proposal is extended by a decision tree, serving as a supportive tool for deciding on a profitability of test automation for a given project. The proposal is based on a relevant theory and on a detailed analysis of the current situation in IT section, mainly focused on its testing department. The proposed process and decision tree are graphically portrayed by diagrams in BPMN standard. The thesis is concluded by a list of recommendations regarding the implementation of a proposed process and by the guide on the execution of automated tests.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times