Affordable Access

Návrh marketingové strategie dané společnosti / Marketing Strategy Proposal of the Selected Company

Authors
  • Vičan, Martin
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro průmyslový podnik ROBE lighting s.r.o. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. Na teoretickou, která má za cíl vymezení základních pojmů v oblasti strategického marketingu, a popis jednotlivých analýz, které vedou ke správnému vyhodnocení stávající situace podniku, díky kterým lze navrhnout vhodnou marketingovou strategii pro daný podnik. Praktická část práce je zaměřená na zhodnocení současné situace společnosti ROBE lighting s.r.o. a následná doporučení vedení společnosti v oblasti marketingové strategie. / This master thesis deals with the marketing strategy for industrial company ROBE lighting s.r.o. The thesis is divided into two parts. The theoretical part, which is focused on basic terms related to marketing strategy and description of analyses which lead to the proper evaluation of the current company´s situation. These analyses can help us to propose the right strategy. The practical part includes the evaluation of ROBE´s lighting s.r.o. current situation, which leads to marketing strategy recommendations meant for management of the company. / 545 - Katedra ekonomiky a systémů řízení / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times