Affordable Access

Návrh konstrukce a výroby kompozitního vrtulového listu / Design and manufacture composite propeller blade

Authors
  • urban, václav
Publication Date
Aug 28, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato práce se zabývá návrhem kompozitního vrtulového listu. V práci je vypočítáno zatížení vrtulového listu, navržena konstrukce a proveden pevnostní výpočet. Dále je zde navržena technologie výroby vrtulového listu. / This thesis deals with a design of composite propeller blade. In this thesis is calculated loading of propeller blade, designed construction and performed strength analysis. Further there is designed technology of manufacturing of the propeller blade.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times