Affordable Access

Muzeji, interpretacija kulturne dediščine in turizem

Authors
  • Žanko, Tonia
Publication Date
Jul 30, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Koncept muzeja se je spreminjal skozi zgodovino. Če izhajamo iz spoznanja, da so renesančni muzeji začetniki, potem velja, da so bili nekoč muzeji ustanove, dostopne predvsem eliti in strokovnjakom. Muzej v sodobnem času pa vse bolj prilagaja dinamičnemu družbenemu okolju in se odziva na vse večje zahteve in pričakovanja vseh družbenih slojev, še zlasti z vidika potreb lokalnih javnosti. Ta pristop označujemo kot model od spodaj navzgor. Z novo muzeologijo se začenjajo spremembe predvsem pri upravljanju in komuniciranju muzejev, ki so se pridružili medijem javnega obveščanja. Vloga muzeja je interpretacija preteklosti, s pomočjo doživetja, kreativnosti in inovativnosti pa približuje dediščino kot celoto okolja in človekovanja. Sodobni muzeji delujejo skladno s priporočili mednarodnih dediščinskih listin, participativno in inkluzivno, zato lahko brez težav rečemo, da muzeji postajajo turistične znamenitosti določenih destinacij. Simbioza kulture in turizma je najbolj vidna na primeru varovanja in ohranjanja dediščine, s čemer muzejem pripada pomembna in odgovorna vloga. Da bi bili muzeji bolj uspešni in atraktivni, potrebujejo dober in stabilen menedžment, promovirani pa morajo biti s pomočjo inovativnih tržnih orodij. Magistrska naloga je sestavljena iz dveh delov – teoretičnega in raziskovalnega. Izpostavljena problematika je razdeljena na ključne dejavnike, ki združujejo koncepte upravljanja, interpretacije dediščine in turizma z namenom razvoja destinacije in uspešnega delovanja muzeja – s končnim ciljem ohranjati dediščino v izvornem okolju kot vrednoto življenja. Cilj raziskovalnega dela je predstaviti mnenja in izkušnje strokovnjakov obeh sektorjev – kulture in turizma. Problem predstavlja množični turizem, ki ogroža dediščino in posledično povzroča odpor lokalnega prebivalstva do turistične industrije in turistov. Težava je tudi v slabi komunikaciji med turističnim in kulturnim sektorjem, kar močno vpliva na manjšo uspešnost delovanja muzejev. Tretji problem je nezadostna zavest o pomenu muzejev kot turistične ponudbe, torej kot atrakcije ali specifičnega medija, ki javnost osvešča in usposablja v smeri kulturnih kompetenc.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times