Affordable Access

Musikalen Dear Evan Hansen på svenska : Översättning och kommentar av ett musikallibretto / The musical Dear Evan Hansen in Swedish : A translation and commentary on a musical libretto

Authors
  • Orrego, Natalie
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Denna kandidatuppsats består av en översättning av sju scener ur librettot till en musikal (Dear Evan Hansen av Steven Levenson, Benj Pasek och Justin Paul) och en översättningsteoretisk kommentar. Kommentaren ger först en kort översikt över musikalgenren och behandlar sedan översättningsarbetet, från källtext till måltext. I kommentaren beskriver jag min översättningsprincip, till vilken jag har använt mig av både Johan Franzons funktionella översättningsperspektiv (Franzon, 2009) och H. S. Drinkers principer (Drinker, 1950). Jag tar även upp de utmaningar och problem som jag stött på under översättningsarbetet och förklarar hur jag har löst dessa. Jag reflekterar också över hur musikallibrettots särskilda egenskaper har påverkat de val jag gjort i min översättning. / This bachelor’s thesis consists of a translation of seven scenes from a musical libretto (Dear Evan Hansen by Steven Levenson, Benj Pasek och Justin Paul) and a commentary of this translation. The commentary first provides a brief overview of the musical genre and proceeds to describe my translation, from source text to target text. The commentary describes my translation principle, which is inspired by the functional perspective of Johan Franzon (2009) as well as the principles of H. S. Drinker (1950). I also deal with the specific challenges encountered during the translation and describe how I handled them, as well as how the specific characteristics of the musical libretto has influenced my translation.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times