Affordable Access

Museers kommunikation, publicering och delaktighet: - En fallstudie av Kulturen i Lunds kommunikationsstrategi

Authors
  • Cupric, Adrian
  • Smedman, Lovisa
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Utvecklingen av digital kommunikation och nya medier har anfört till ett framgångsrikt sätt att kommunicera. Museer har tidigare jobbat med kommunikation riktad från avsändare till mottagare där narrativet mottagaren tagit del av har skett på plats i museet i form av fysiska utställningar. Då sättet museer når målgruppen tidigare varit bristfällig kan museum med hjälp av kultursegment och narrativ finna ny publik att nå i nya medier. Denna fallstudie har fokuserat på att ta reda på hur museer jobbar med att nå sina målgrupper och lägger fokus på Kulturen i Lunds konvergens, med andra ord hur museet väljer att övergå från fysiska publiceringar till digitala. Museet har undersökts med hjälp av kvalitativ intervju, enkät, jämförelse och netnografisk observation där resultatet visat att engagemanget för den valda målgruppen kan bli högre om den digitala publiceringen från museerna skapar mer narrativ till publiken. Slutsatsen är att Kulturen i Lund kan gagnas av att använda kultursegment och narrativ för att hitta målgrupper och skapa en röd tråd i sin publicering. / The evolution of digital communication and new media have led to better and more fruitful ways to communicate to target audiences. Museums have previously worked with communication aimed from sender to recipient where the narrative has been received by visiting the physical venue of the museum. Since reaching the target audience in a digital way can be difficult, cultural segments and narratives may be used to reach the audience in new media. This case study aims to find out how museums work to reach their target groups and focuses on Kulturen in Lund's convergence. In other words – how the museum transitions from physical publications to digital ones. The museum has been studied using qualitative interviews, questionnaires and netnographic observation. Results have shown that the engagement of the selected target group can be higher if the digital publications from the museums show a more coherent narrative to the target audience. The conclusion is that Kulturen in Lund could benefit from the using culture segment and a wider narrative to target groups and creating a common thread in its publication.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times