Affordable Access

Multiplatformní aplikace v rozšířené realitě pro vizualizaci satelitů Země / Multiplatform augmented reality application for Earth satelite visualization

Authors
  • pospíšil, vojtěch
Publication Date
Jun 09, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato bakalářská práce se zabývá vývojem multiplatformní mobilní aplikace s využitím prvků rozšířené reality pro vizualizaci poloh satelitů Země a prvků pozemního segmentu GPS. Cílem práce je seznámit čtenáře s možnostmi multiplatformního mobilního vývoje, frameworky pro vývoj aplikací využívajících rozšířené reality a s daty a procesy potřebnými k výpočtu pozic satelitů. Na základě analýzy těchto částí byla vyvinuta aplikace umožňující zmíněnou vizualizaci. Tato aplikace byla následně otestována s uživateli a na základě zpětné vazby patřičně upravena. / This thesis deals with the development of a multiplatform mobile application visualizing the positions of Earth satellites and GPS ground segment using augmented reality. The thesis aims to acquaint the reader with the possibilities of multiplatform mobile development, frameworks for the augmented reality application development, and with the data and processes needed to calculate satellite positions. Based on the analysis of these parts, an application was developed to enable the mentioned visualization. The application was then tested with users and modified accordingly based on user feedback.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times