Affordable Access

Multilingual children in Preschool : A qualitative study on the importance of the mother tongue for children's development

Authors
  • Kirubel, Debby
  • Jabbar, Huda
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Unknown
External links

Abstract

Studien syftar till att synliggöra hur förskollärare arbetar för att främja utvecklingen av barns modersmål, samt lyfta vikten av ett modersmålsutvecklande arbete i förskolan utifrån ett socialkonstruktuvistiskt och interkulturellt perspektiv. Studien har utförts med hjälp av kvalitativa forskningsmetoder i form av observationer och intervjuer. Det som behandlas i studien är bland annat modersmålsfrämjande aktiviteter, miljön till stöd för språket och identiteten och barns lärande genom samspel. Slutsatsen visar att för att främja barns språk- och modersmålsutveckling krävs förståelse för modersmålets värde för individen.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times