Affordable Access

MPD and IRI in the position of large goods vehicles : network measurements / MPD och IRI i sidoläget för tung trafik : nätverksövergripande mätning

Authors
  • Eriksson, Olle
  • Lundberg, Thomas
Publication Date
Jan 01, 2016
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
English
License
Green
External links

Abstract

Monitoring of the state road network in Sweden includes the longitudinal measurements of International Roughness Index (IRI) and Mean Profile Depth (MPD). This data can be used to predict values associated with rolling resistance, comfort and vehicle wear. The paths of the measurements correspond to the surface contact points of the wheels of a light passenger vehicle. In Sweden, lateral position comparisons made between medium and large goods vehicles show that right wheel track positions are not similar. This applies to larger and wider roads (typical motorways and other wide main roads). Knowledge of the surface conditions (IRI and MPD) at the surface contact points associated with a large goods vehicle would prove to be useful when predicting e.g. rolling resistance for large goods vehicles on entire or local road networks. If these conditions are not measured, it is important to know how they differ from the values in the measured path. Using this knowledge VTI’s measurement vehicle was equipped with two extra texture lasers which were mounted to the right of the ordinary texture laser in the right wheel track. Data was collected on a road network with mixed categories of road standard, from secondary roads to motorways. During the study, differences in IRI and MPD values were analysed. Values corresponded to the position of light passenger vehicles right wheel paths and two other paths 25 centimetre and 45 centimetre further out to the right (position of medium and large goods vehicles). The possibility of predicting local differences (shorter sections) and average differences was analysed. / Mätning av längsgående ojämnheter och makrotextur på det statliga vägnätet i Sverige inkluderar International Roughness Index (IRI) och Mean Profile Depth (MPD). Dessa data kan bland annat användas för att prediktera, rullmotstånd, komfort och fordonsslitage. De spår där mätningen av IRI och MPD sker motsvarar sidoläget för kontaktytan för däcken på en personbil. I Sverige har jämförelser gjorts av sidoläget för personbilar och lastbilar som visar att däckens kontaktyta i högra hjulspåret är olika. Detta gäller större och bredare vägar (t.ex. motorvägar och andra breda huvudvägar). Kunskap om tillståndet (IRI och MPD) vid däckens kontaktyta för en lastbil är användbar för att beräkna till exempel rullmotstånd för stora lastbilar på ett helt vägnät eller på objektnivå. Om IRI och MPD inte mäts för lastbilars position, är det viktigt att veta hur de skiljer sig från de uppmätta värdena för personbilar. Informationen om olika fordons laterala lägen användes då VTI:s mätbil utrustades med två extra texturlasrar, som monterades till höger om den vanliga texturlasern i höger hjulspår. Data samlades in på ett vägnät med blandade grupper av vägstandard, från sekundära vägar till motorvägar. I studien har skillnader i IRI- och MPD-värden analyserats för olika sidolägen. Värdena motsvarar tillståndet för positionen för personbilars högra däck och två andra spår 25 och 45 centimeter längre ut till höger (läge för lastbilar). Analys gjordes för att kunna förutsäga lokala skillnader (kortare avsnitt) och genomsnittliga skillnaderna.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times