Affordable Access

Motivi hazarda pri Dostojevskem in Jenku

Authors
  • Osterc, Vanja
Publication Date
Oct 08, 2018
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Diplomska naloga razčlenja dela Dostojevskega in Jenka, v katerih se kažejo motivi hazarda, vključno z uvodno tradicijo v ruskem romantizmu, temelječo na dveh temeljnih Puškinovih delih, Pikovi dami in Jevgeniju Onjeginu, ki sta služili kot osnovna smernica realističnega opisovanja in vključevanja motivov hazarda v tovrstno literaturo. Na podlagi izbranih del iz opusov obeh pisateljev se lotevam raziskovanja, primerjanja in razčlenjevanja odlomkov, v katerih je mogoče zaznati motive hazarda, in kako se le-ti odražajo v zasebnem življenju pisateljev. Nakažem še značajske poteze obeh pisateljev, ki so nedvomno vplivale na kasnejšo podvrženost igranju na srečo. Opisane so bodisi iz perspektive kritikov (Leonid Grossman pri Dostojevskem) bodisi iz perspektive ožjih družinskih članov ali partnerjev. Sledi kratek opis najbolj prepoznavnega stavnega sistema, imenovanega Martingalov sistem, ki je še danes zelo uveljavljen pri stavah. Namen diplomske naloge je čim podrobneje seznaniti bralca z motivi hazarda v realistični literaturi, nazadnje pa pojasniti, kako in v kakšnih oblikah se ti motivi odražajo v današnjem času, kako jih prepoznati, evidentirati, se spoprijeti z njimi in kako poiskati strokovno pomoč.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times