Affordable Access

Motiverande statistik : Elevers och lärares uppfattningar om motivation i gymnasieskolans matematikundervisning / Motivating Statistics : Students' and teachers' perceptions of motivation in the mathematics instruction of secondary education

Authors
  • Lind, Simon
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Föreliggande studie undersöker motivationsfaktorer i gymnasieskolans matematikundervisning. Den riktar in sig på yrkeselever i gymnasiets första år och försöker ta reda på deras egna uppfattningar om vilka undervisningsfaktorer som motiverar dem till att arbeta med statistikområdet. För detta syfte har en klass med elever från både el- och energi- samt frisörprogrammet fått svara på en enkät, medan deras lärare har intervjuats för sin syn på vad som motiverar dem. En lektion i statistik har observerats och elevernas och lärarens uppfattningar jämförs. Resultatet visar att uppfattningarna stämmer bra överens och innebär att elevsamarbete, programinfärgning och vardagsanknytning tydligt motiverar eleverna, liksom delvis datorhjälpmedel i undervisningen. Eventuellt, men mera oklart, fungerar egna statistiska undersökningar motiverande, medan arbete med många liknande repetitionsuppgifter liksom matematikhistoriska inslag uppfattas ha negativ effekt på motivationen.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times