Affordable Access

Motivační systém v podniku / Motivation system in a company

Authors
  • Kožaná, Petra
Publication Date
Jan 01, 2008
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 17/11/2008 / Téma mé bakalářské práce je motivační systém v podniku a jejím cílem je analyzovat stávající motivační systém ve firmě, získat a vyhodnotit názory zaměstnanců na pracovní motivaci a navrhnout doporučení na zlepšení. První kapitola se zabývá charakteristikou podniku BAWEL, s. r. o., jejíž motivační systém je předmětem zkoumání analytické části bakalářské práce. Teoreticko-metodologická část, kapitola druhá, je zaměřena na základní pojmy související s motivací, tedy motivy, teorie motivace, pracovní motivace apod. Poslední, třetí kapitola se věnuje analýze stávajícího motivačního systému ve firmě BAWEL, s. r. o. a vypracování návrhů vhodných k zkvalitnění systému odměňování na základě získaných interních informací společnosti a výsledků dotazníkového šetření mezi zaměstnanci. / Prezenční / 152 - Katedra podnikohospodářská

Report this publication

Statistics

Seen <100 times