Affordable Access

Monitoringsplan ontsnippering Hart van de Veluwe

Authors
  • Groot Bruinderink, G.W.T.A.
  • Bokdam, J.
  • Lammertsma, D.R.
Publication Date
Jan 01, 2008
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Enkele van de robuuste verbindingen binnen de Ecologische Hoofdstructuur zullen geschikt worden gemaakt voor medegebruik door het Edelhert. Omdat hierbij ook de overgangen vanuit het bestaand leefgebied op de Veluwe een rol spelen, is het van belang dat de wilde hoefdieren zoveel mogelijk vrij kunnen migreren over de Veluwe. Dit vormt het streven van de provincie Gelderland in samenwerking met beheerders en andere verantwoordelijke partijen, in het kader van het beleidsdocument Veluwe 2010 en het project Hart van de Veluwe. Het NP De Hoge Veluwe en de Vereniging Natuurmonumenten willen hier aan meewerken. Binnenkort zal daarom de eerste van drie passages worden gerealiseerd, die tussen het Deelerwoud (NM) en het NP De Hoge Veluwe. Op langere termijn zullen er verbindingen komen met Planken Wambuis (NM) en met het ISK (Ministerie van Defensie). In deze gebieden leven reeën, damherten, edelherten en wilde zwijnen. Omdat de omstandigheden aan de verschillende zijden van het raster verschillen wat betreft recreatiedruk, vegetatie (voedselaanbod), hoefdierfauna en het beheer daarvan, is de verwachting dat er bewegingen van wilde hoefdieren op gang zullen komen tussen de verschillende deelgebieden. Dit biedt een gelegenheid om de benutting en kolonisatie van leefgebied door wilde hoefdiersoorten in kaart te brengen, onderzoek te doen naar de drijvende krachten daarachter en naar de effecten voor de hoefdieren en hun omgeving. Daarmee is de relatie gelegd met het nationale en provinciale beleid t.a.v. de ecologische verbindingen. Realisatie van deze verbindingen in het Hart van de Veluwe roept een groot aantal vragen op. Dit projectplan behelst een voorstel hoe op de vragen een antwoord kan worden gekregen.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times