Affordable Access

MOF-positioned polyamide membranes with a fishnet-like structure for elevated nanofiltration performance

Authors
  • Zhu, Junyong; 107861;
  • Hou, Jingwei;
  • Yuan, Shushan;
  • Zhao, Yan; 119923;
  • Li, Yi; 119922;
  • Zhang, Ruijun; 120708;
  • Tian, Miaomiao; 118624;
  • Li, Jian;
  • Wang, Jing;
  • Van der Bruggen, Bart; 7540;
Publication Date
Jul 21, 2019
Source
Lirias
Keywords
License
Unknown
External links

Abstract

status: published

Report this publication

Statistics

Seen <100 times