Affordable Access

Moerasvogels op peil; deelrapport 3 werk in uitvoering: een evaluatie van beheersexperimenten gericht op het bevorderen van jonge verlandingsstadia

Authors
  • Huiskes, H.P.J.
  • Beemster, N.
  • Hommel, P.W.F.M.
Publication Date
Jan 01, 2005
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Dit rapport beschrijft aan de hand van een bureauevaluatie de effecten van 24 beheers¬experimenten gericht op de ontwikkeling van jonge verlandingsstadia. De geëvalueerde beheers¬ingrepen zijn onder te brengen in de 4 categorieën: waterdiepte, waterpeilfluctuatie, waterkwaliteit en vegetatiebeheer. De geselecteerde projecten zijn afkomstig uit de Database Moerasvogelprojecten, die benaderbaar is via de website www.moerasvogels.nl. Uit de evaluatie blijkt het grote belang van waterkwaliteit en waterpeilfluctatie voor het opgang brengen van een nieuwe verlandingscyclus. Wanneer in een later ontwikkelingsstadium getracht wordt een stagnerende verlanding weer te op gang te brengen zal veelal teruggegrepen moeten worden op drastische ingrepen, waaronder het drooglegging, vergroten van waterdiepte (o.a. door afgraven) en het uitvoeren van vegetatiebeheer (kappen van bos, maaien van riet)

Report this publication

Statistics

Seen <100 times