Affordable Access

Úprava systému zaměstnaneckých benefitů ve vybrané společnosti / Modifying the Employees' Benefits System in a Selected Company

Authors
  • Babilonová, Natálie
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Diplomová práce se věnuje oblasti zaměstnaneckých výhod. Cílem práce je zhodnotit a objasnit současný systém zaměstnaneckých benefitů ve vybrané společnosti a na základě vyhodnocení dotazníkového šetření, navrhnout změny a doporučení na úpravu stávajícího systému benefitů. Diplomová práce je rozdělená na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se opírá o odborné publikace z oblasti řízení lidských zdrojů. Praktická část se zabývá analýzou systému zaměstnaneckých benefitů ve společnosti ITT Holdings Czech Republic s.r.o., prováděním dotazníkového šetření a vyhodnocováním výsledků. / The Diploma Thesis deals with the field of employee benefits. The aim of the thesis is to evaluate and clarify the current system of employee benefits in selected company and on the basis of evaluation of the questionnaire survey, to propose changes and recommendations for modification of the existing employee benefits system. The diploma thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part is based on specialized publications from the field of the human resources management. The practical part deals with the analysis of the system of employee benefits in ITT Holdings Czech Republic s.r.o., carry out a survey and evaluate the results. / 115 - Katedra managementu / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times