Affordable Access

Modifikace hry Tamagotchi pro Android. / Modification of Tamagotchi game for Android OS

Authors
  • lohonková, adéla
Publication Date
Jan 30, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato bakalářská práce si klade za cíl zmapovat celý proces vývoje aplikace inspirované elektronickou hračkou Tamagoči. Hra je určena pro operační systém Android a je napsána v programovacím jazyku Kotlin. Oproti původní verzi, ze které vychází, je obohacena o prvek rozšířené reality, kdy si uživatel může své zvířátko vyfotografovat v reálném prostředí. Také jsou přidány tři minihry, které se zpřístupňují postupně s vývojem tvora. Při implementaci tvoří kostru celé aplikace návrhový vzor MVP. Hru si lze usnadnit nákupy v aplikaci, které jsou realizované pomocí platformy Google Play. Zde byla hra také testována a posléze vydána. V závěru práce jsou představeny možnosti budoucího rozvoje aplikace. / The bachelor thesis aims to map the whole process of application development. The application is inspired by an electronic game Tamagotchi. The game is meant for operation system Android and is written in the programming language Kotlin. In comparison to its original version it is enriched with an element of augmented reality, when the user can take a picture of his dinosaur in the real environment, and with three miniature games, that are enabled along with the creature development. Considering the implementation, the frame of the whole application consists of the architectural pattern MVP. The game can be facilitated by in-app purchases, that are implemented through Google Play platform, where the game was also tested and eventually published. At the end of the thesis, I introduce possibilities of application future development.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times