Affordable Access

Modifikace řízení procesu výroby tažené oceli ve vybraném podniku / Modification of Cold Drawn Steel Management Process in a Selected Company

Authors
  • Šantavý, Josef
Publication Date
Jan 01, 2019
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Diplomová práce se zabývá modifikací procesu řízení výroby tažené oceli ve vybraném podniku. V teoretické části je shrnuta a vysvětlena problematika procesního řízení a následných podnikových procesů jsou zde definovány a vysvětleny základní pojmy procesního řízení. Je vysvětlena důležitost a podstata zlepšování podnikových procesů, které mají vliv na zvyšování kvality výrobků, produktivitu a efektivitu práce. V praktické části je představen podnik, procesní struktura a procesy. Analyzován současný stav výroby tažené oceli a návrh konkrétních změn v procesu a jejich vyhodnocení. / The thesis deals with Modification of Cold Drawn steel Management Process in Selected Company. The theoretical part explains the issues of process management and subsequent business processes. The basic concepts of process management are defined and explained. It explains the importance and substance of improving business processes that impact to improving product quality, productivity and work efficiency. The company, process structure and processes are introduced in the practical part. The current state of cold drawn steel production is analyzed here. There is also a proposal of concrete changes in the process and their evaluation. / 115 - Katedra managementu / výborně

Report this publication

Statistics

Seen <100 times