Affordable Access

Modernizace železniční stanice Ostrava střed / Modernisation of Ostrava střed Railway Station

Authors
  • bílek, viktor
Publication Date
Sep 04, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato bakalářská práce se zabývá ,,Modernizací železniční stanice Ostrava střed‘‘. Práce obsahuje analýzu současného stavu stanice a jejího významu pro dopravní obsluhu území. Dále se práce zabývá možnostmi úprav stanice, a také úprav přednádraží. / This bachelor's thesis deals with Modernisation railway station Ostrava střed. This work analyzes the present state and her importance for transport service on this territory. Next this work deals with oportunities of modifications to the station, and also modification of the front station.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times