Affordable Access

Modernizace hasičského speciálu CAS 20/3000/200 – M2T MAN / Modernisation of Fire Engine CAS 20/3000/200 – M2T MAN

Authors
  • Palička, David
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DSpace@VŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown
External links

Abstract

Tento příspěvěk se zabývá problematikou hasičské techniky používanou Hasičským záchranným sborem České republiky a Jednotkami sboru dobrovolných hasičů České republiky. V úvodu příspěvku se nachází stručné seznámení a statistika hasičských výjezdů, pro které je spolehlivost požární techniky základním stavebním kamenem. V druhé fázi je systematicky popsána modernizace konkrétního příkladu požárního vozidla v praxi z pohledu technika společnosti zabývající se modernizacemi, rekonstrukcemi a servisem právě hasičských vozidel. / In this chapter I deal with the issue of firefighting equipment used by the Fire Rescue Service of the Czech Republic and the Volunteer Firefighting Units of the Czech Republic. The introduction of the chapter contains a brief description and statistics of firefighting interventions, for which the reliability of firefighting equipment is the basic building block. In the second phase, the modernisation of a specific example for a fire engine in practice is systematically described from the perspective of a technician from a company dealing with modernisations, reconstructions and servicing of fire engines.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times