Affordable Access

Modelování podnikatelských procesů v průmyslu / Modelling of Business Processes in Industry

Authors
  • Michálková, Kateřina
Publication Date
Jan 01, 2014
Source
[email protected]ŠB-TUO
Keywords
Language
Czech
License
Unknown

Abstract

Import 05/08/2014 / Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku systematického myšlení, zlepšování procesů, vysvětluje základní pojmy z oblasti procesů a procesního řízení, optimalizaci a modelování podnikových procesů a její přínos pro podniky. Podává stručný přehled o metodách modelování, dále se zabývá popisem programu ARIS. V závěru práce je zpracována případová studie procesu realizace zakázky v provozu výroby ocelových konstrukcí, která je modelována v softwarovém programu ARIS. / This bachelor thesis is focused on the Systematic thinking, Process Improvement; explain the basic concepts and terms of Processes and Process Control, Optimization and Modelling of Business Processes and its benefits for business. Describes overview of the Modeling methods, description of software ARIS. Theoretical knowledge is applied in the practical part. This is an implementation of the Process of Realization steel construction in Steel Company which is modeled of software ARIS. / Prezenční / 634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii / velmi dobře

Report this publication

Statistics

Seen <100 times